מלונות פרוייקטים
מוקדי מזון ומשקאות, משמשים ראי ליכולותיו של בית המלון , לרמת הסטנדרטים המונהגים בו , ליצירתיות ולחדשנות שמגלים מנהליו.

העיסוק המתמיד בתפעול היומי , גורם לעיתים שחיקה באיכויות השרות , באופן הכנת המזון והמשקאות ובעיקר בהצגתם.

אנו מעניקים פתרון איכותי למלונות שמעונינים לשפר את רמת המוצר במוקדי מזון ומשקאות.

נוכל להביא את הרעיונות החדשניים ביותר ולהתאים אותם לצרכיו הייחודיים של המלון,ננחה את המנהלים ,אנשי המקצוע הבכירים והצוות כיצד לטפל טוב יותר בחומרי הגלם ולהגיע לתוצאות טובות יותר בהצגתו של המוצר מול האורחים.

אנו מעניקים שרותיי ייעוץ ליזמים או חברות ניהול אשר מתעתדות להקים בית מלון ,בכל הקשור לגיבוש תפיסת עולם של מוקדי מזון ומשקאות , לתכנונם הפיזי ולצורת הפעלתם .

למלונות קיימים אשר מעונינים בפתיחת מוקד מזון ומשקאות חדש , או לעדכן מקום קיים , נוכל לספק פתרונות איכותיים משלב השותפות ברעיון , פיתוחו ועד ביצועו.

תחומי העיסוק שלנו בייעוץ לבתי מלון כוללים:

  • גיבוש תפיסת עולם למוקדי מזון ומשקאות במלונות בהקמה.
  • חידוש ורענון מוקדי מזון ומשקאות קיימים.
  • שדרוג תפריטי מזון ומשקאות .
  • שיפור פרזנטציית ויטרינות תצוגה ,תחנות עבודה פרונטאליות
    ומזנונים.
  • הפקת ארועים קולינארים וארועי מלון נושאיים.