מלונות פרוייקטים
שרותיי ההדרכה למלונות ניתנים בשני אופנים עקריים :
הדרכות שטח תפעוליות בנושאים מקצועיים.
קורסים וסדנאות להעשרה ופיתוח.

אנו מלווים מערכי תפעול ושרות של מלונות ,מדריכים מנהלים, אחראי משמרת וצוותי עובדים כיצד ליישם מנגנוני בקרה על תהליכי עבודה.
קורסים וסדנאות להעשרה הם חשובים ביותר ליצירת מערך הדרכה עקבי ולפיתוח המשאב האנושי .

הסדנא היא מפגש חד פעמי המתמקד בנושא אחד ומטפל בו באופן עיוני ומעשי.
קורסים הם חוויה העשרתית בת מספר פגישות המשלבות הרצאות עיוניות , עבודה מעשית ותירגול.

קורסים וסדנאות לדוגמא:

  • סדנא לפיתוח מודעות השרות.
  • סדנת שרות מכירתי למלצרים/קפטנים/מנהלי ביניים.
  • קורס קפטנים ואחראי משמרת.
  • סדנא לפיתוח מיומנויות ניהול למנהלי ביניים.
  • סדנא בנושא ניהול חדרי אוכל.
  • קורס לניהול עסקי מזון למנהלי מזון ומשקאות/סגנים.
  • קורס לפיתוח עתודות ניהול באגף מזון ומשקאות.